Sentinta nr. RJ de3egd85d/2023 din 05-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

Dosar nr. ###/3/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 05 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #### #######

Asistent judiciar ######## ######

Asistent judiciar ###### ######## #####

Grefier ###### ####### #########

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant SINDICATUL ##### DIN STB în numele membrei de sindicat ####### ####### şi pe pârât ########## ## ######### ######### ### SA, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâta prin cs.jr. ####### ####, care depune delegaţie, lipsă fiind reclamanta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată, acţiune scutită de taxă timbru, după care:

În temeiul art. 131 alin 1 C.pr.civ rap. la dispoziţiile Codului munciitribunalul...