Sentinta nr. RJ de3527285/2023 din 10-apr-2023, Judecatoria Galati, evacuare art. 1033 CPC s.u. (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 10 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDGLT:2023:023.######

Dosar nr. ####/233/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

SECŢIE CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 8637

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###/2023

Şedinţadin camera de consiliu de la 10 Aprilie 2023

Completul constituit din:

P_________: ####-###### ######

Grefier: ##### ########

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant ###### ####### şi pe pârât #### ###### #######, având ca obiect „evacuare art. 1033 C__ ş.u.".

## apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta personal, identificată cu CNP ############# şi asistată de reprezentantul convenţional av. ##### ######## #####, în baza delegaţiei de la dosarul cauzei şi pârâta personal, identificată cu CNP ############# şi asistată de reprezentantul convenţional av. ###### ####### ######, în baza delegaţiei de la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că este primul termen de judecată...