Sentinta nr. RJ 98de943g9/2023 din 07-mar-2023, Judecatoria Brasov, rectificare carte funciara (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Primarie/Primar, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDBRV:2023:001.######

#######

JUDECĂTORIA ######

DOSAR NR.#####/197/2022

SENTINTA CIVILA NR.####

Şedinţa publică din 07.03.2023

PREŞEDINTE: ####### ######## #### - judecător

GREFIER: ######### #########

Pe rol este soluţionarea cererii de chemare în judecată având ca obiect „rectificare CF" privind pe reclamanţii ####### ########## şi ####### ######## în contradictoriu cu pârâţii ###### ### ######, ###### ###### ####, UAT MUNICIPIUL ###### PRIN ###### şi #### ######.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 06.02.2023 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, (încheiere care face corp comun cu prezenta sentinţă), dată la care instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă a amânat pronunţarea succesiv până la data de 07.03.2023.

Instanţa, în urma deliberării a pronunţat...