Sentinta nr. RJ 98928ege8/2023 din 03-mar-2023, Judecatoria Racari, partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDRAC:2023:001.######

Dosar nr. ####/284/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

ŞEDINŢA####### DIN DATA DE 03.03.2023

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: ##### ##### #####

GREFIER: ######## ### #####

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de reclamanta ####### ########, cu domiciliul în Oraşul ######, #### ## ####### ### #, ### #, ### #, ### #, ### #, judeţul I____, cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la sediul Cabinetului de Avocat ######### ##### ######## din Municipiul Bucureşti, #### ####### ##### ### ##, ### #, ### #, sector 1, în contradictoriu cu pârâtul ####### ######, cu domiciliul în ###### ########, sat Mănăstirea, nr. 149, ##### #########, având ca obiect –partaj bunuri comune.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.02.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face...