Sentinta nr. RJ 983344dd3/2022 din 26-ian-2022, Tribunalul Iasi, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 26 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBIAS:2022:001.######

Dosar nr. ####/99/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL IAŞI

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 26.01.2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ######### ######## #####

Asistent judiciar ##### #####

Asistent judiciar #### ########### #######

Grefier #### ##### #######

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator ####### ###### ###### şi pe intimat INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALĂ IAŞI, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa din data de 08.12.2021, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte din prezenta, când din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru datele de 16.12.2021, 22.12.2021, 05.01.2022, 14.01.2022 şi apoi pentru data de astăzi, când,

INSTANŢA

Asupra cauzei prezente, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată sub numărul ####/99/2020, contestatoarea...