Sentinta nr. RJ 867695863/2023 din 04-mai-2023, Tribunalul Bucuresti, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR. ###/3/2023

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

Şedinţa publică din data de 04.05.2023

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ####### #########

ASISTENT JUDICIAR: ######## ######

ASISTENT JUDICIAR: ####### ####### ###

GREFIER: ######## ###### ########

Pe rol soluţionarea cererii formulate de reclamanta #### ######, prin ########## ##### ### ### S.A., în contradictoriu cu pârâta ########## ## ######### ######### ### S.A., având ca obiect „anulare act".

Dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 20.04.2023, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi, 04.05.2023, când, deliberând, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalul Bucureşti – Secţia a...