Sentinta nr. RJ 867248776/2023 din 03-apr-2023, Tribunalul Buzau, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii

Cod ECLI ECLI:RO:TBBZU:2023:001.######

Dosar nr. ####/114/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #####

SECŢIA I CIVILĂ

COMPLET SPECIALIZAT ÎN LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 03 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ###

Asistent judiciar ###### #### ###### ######

Asistent judiciar ###### ###### ####

Grefier ###### - ####### #####

Pe rol soluţionarea cauzei privind pe reclamantul ######## ###, domiciliat în Râmnicu #####, #### ##### ######## ### ##, ####### #####, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat ##### #######, cu sediul profesional în #### #####, str. Ostrovului, nr. 7 bis, ### ##, ### #, ### #, jud. #####, în contradictoriu cu pârâta #### JUDEŢEANĂ DE PENSII #####, cu sediul în ########## #####, ##### Industriilor nr. 1, #### #####, având ca obiect acţiune în constatare grupa a II-a de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamantul fiind reprezentat de...