Sentinta nr. RJ 727d594eg/2023 din 03-apr-2023, Judecatoria Bucuresti Sectorul 2, contestatie la executare (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDS2B:2023:002.######

Dosar nr. ####/300/2023

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 03.04.2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE #####-######## ######-####

GREFIER ######### ########## ######

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe contestator ########## ######## ###### şi pe intimata ####### ##### #######, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul, prin avocat, lipsind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Conform art. 131C.proc.civ., instanţa procedează la verificarea competenţei şi constată că este competentă material, teritorial şi general să soluţioneze cauza.

În temeiul art. 238Cod procedură civilă, instanţa estimează că procesul va fi finalizat la termenul de astăzi.

Instanţa constată că partea contestatoare a depus dovada achitării taxei...