Sentinta nr. RJ 723869698/2023 din 17-mar-2023, Tribunalul Brasov, restabilirea echilibrului contractual (Litigii cu profesionistii)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 17 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2023:007.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă Nr. ###/C Dosar nr. ####/62/2022

Şedinţapublică din data de 17.03.2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE – ###### ###### – judecător

GREFIER – ####### ##### ######

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii civile formulată de reclamantul ####### ##### în contradictoriu cu pârâta ######### ######### ########## SRL, având ca obiect „restabilirea echilibrului contractual".

## apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 15.03.2023 când părţile prezente au pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 17.03.2023.