Sentinta nr. RJ 62g6g2534/2022 din 02-feb-2022, Judecatoria Iasi, pretentii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 2 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal#####

Dosar nr. ####/99/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA IAŞI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ###### ######

Grefier ######## ##### ####

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamant ###### ##### şi pe pârât BIODEV MEDICAL CENTER, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la prima strigare a cauzei, sunt lipsă părţile.

Având în vedere lipsa părţilor, în temeiul art. 121 alin. (5) din R.O.I.I.J., instanţa dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

La a doua strigare, la apelul nominal făcut în şedinţă publică sunt lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, stadiul procesual, modalitatea îndeplinirii procedurii de citare, că...