Sentinta nr. RJ 6232e696g/2023 din 03-mai-2023, Tribunalul Bucuresti, actiune in raspundere patrimoniala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

Dosar nr. ####/3/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 03 Mai 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #### #######

Asistent judiciar ######## ######

Asistent judiciar ###### ######## #####

Grefier ###### ####### #########

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamanta KARPATEN HOTELS S.R.L şi pe pârâta ######## ######## #########, având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile,

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată cu procedura completă, acţiune scutită de taxă timbru, s-a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă, după care:

În temeiul art. 119 alin 4 din Regulamentul de Ordine interioară al Instanţelor Judecătoreşti tribunalul dispune lăsarea...