Sentinta nr. RJ 59g2g928e/2023 din 04-apr-2023, Tribunalul Arad, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii

ECLI:RO:TBARD:2023:016.######

#######

TRIBUNALUL #### Operator #########

Secţia a III-a C_________ administrativ şi fiscal,

litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. ####/108/2022

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 04 aprilie 2023

Preşedinte: ###### ###

Asistent judiciar: ######## ###

Asistent judiciar: ####### ##### ####

Grefier: ####### ######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamanta ##### ##### în contradictoriu cu pârâta #### Judeţeană de Pensii ####, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare – decizia nr. ######/04.10.2022.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamantei- avocat ###### ######## din Baroul #########, lipsind reclamanta şi pârâtul.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în temeiul art.157 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele că...