Sentinta nr. RJ 598d76757/2023 din 02-mar-2023, Judecatoria Campulung Moldovenesc, actiune in raspundere delictuala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 2 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

COD ECLI ECLI:RO:PDCPM:2023:005.######

Dosar nr. ###/206/2022 Acţiune în răspundere delictuală

Pretenţii

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC

JUDEŢUL SUCEAVA

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 02 martie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ###### ####

GREFIER ######## #######

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect acţiune în răspundere delictuală, pretenţii, formulată de reclamanta Societatea ######## ####### Asigurare – ########### SA, în contradictoriu cu pârâtul ##### ######.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la a doua strigare, lipsesc părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se verifică actele şi lucrările dosarului şi se constată că mersul dezbaterilor în ceea ce priveşte cererea de renunţare la judecată, au avut loc în şedinţa publică din data de 28 februarie 2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face...