Sentinta nr. RJ 5985384d9/2022 din 23-dec-2022, Tribunalul Bihor, anulare act de control taxe si impozite (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 23 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs ANAF, ANAF, Ministerul Finanțelor Publice

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBIH:2022:077.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA A III-A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. ####/111/2022

SENTINŢA NR. ###/C__/2022

Şedinţapublică din data de 23.12.2022

Completul constituit din:

Preşedinte: ##### #### ######### - judecător

Grefier: ########### ##### #####

Pe rol, pronunţarea cauzei de C_________ administrativ şi fiscal formulată de reclamanta SC ### ###### SRL în contradictoriu cu pârâţii ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE #### ###### – SERVICIUL DE SOLUŢIONARE CONTESTAŢII 2, MINISTERUL FINANŢELOR - DIRECŢIA SPECIALIZATĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, având ca obiect anulare act de control taxe şi impozite– RIF nr. 404, Decizia de impunere nr. 454/30.06.2021 şi dispoziţie de măsuri.

Mersul dezbaterilor pe fondul cauzei şi susţinerile părţilor prezente au fost consemnate în încheierea şedinţei...