Sentinta nr. RJ 594d5de5e/2022 din 16-feb-2022, Judecatoria Timisoara, pretentii (Litigii cu profesionistii)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 16 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDTIM:2022:001.######

ROMÂNIA Operator date 2881

JUDECĂTORIA #########

DOSAR NR. #####/325/2021

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.####

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN: 16.02.2022

PREŞEDINTE: ##### #####

GREFIER: ####### ######

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulată de reclamanta ####### ##### ###### SRL, contradictoriu cu pârâta ####### SRL, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura fără citare.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.02.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru azi, 16.02.2022.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.11.2021, sub nr.#####/325/2021, reclamanta ####### ##### ###### SRL, contradictoriu cu pârâta ####### SRL a...