Sentinta nr. RJ 4eg77655d/2022 din 03-feb-2022, Judecatoria Bucuresti Sectorul 3, obligatie de a face (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Persoană fizică, Societate comercială vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:JDS3B:2022:001.######

DOSAR NR. #####/301/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

Mun. Bucureşti, #### ###### ### #, Sector 5, cod poştal ______

Documentul conţine date cu caracter personal aflate sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679

Cod operator date cu caracter personal: _____ şi _____

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ nr. ###

Şedinţa publică de la 03.02.2022

Instanţa constituită din:

Preşedinte – ######### ######### ########

Grefier – ######### ####### #######

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulate de reclamanţii ##### #####, ######### ###### ######## şi ########### SRL în contradictoriu cu pârâta SCA A A ######, #########&ASOCIAŢII, având ca obiect „obligaţia de a face".

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 18.01.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera,...