Sentinta nr. RJ 4e96ed2e7/2022 din 22-mar-2022, Tribunalul Arad, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 22 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

COD ECLI:RO:TBARD:2022:016.######

ROMÂNIA

TRIBUNALUL #### Operator #########

Secţia a III-a C_________ administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. ####/108/2021

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 22 martie 2022

Preşedinte: ###### ###

Asistent judiciar: ######## ###

Asistent judiciar: ####### R____ ####

Grefier: ######## ######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamantul ##### ####, în contradictoriu cu pârâtele Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA – Sucursala Regională CF #########, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă reprezentantul reclamantului – avocat ####### ##### din cadrul Baroului ####, lipsă fiind reprezentantul pârâtelor şi reclamantul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită, prin...