Sentinta nr. RJ 4e868698d/2024 din 07-feb-2024, Tribunalul Bucuresti, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2024:006.######

Dosar nr. ####/3/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2024

Şedinţapublică de la 07 ######### 2024

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #### #######

Asistent judiciar ######## ####### #####

Asistent judiciar ##### #########

Grefier ###### ####### #####

Pe rol judecarea cauzei formulată de reclamanta ##### ###### ######## în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA NAŢIONALĂ A ###### ######## S.A., având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordine, a răspuns reclamanta, personal şi asistată de avocatul ales, cu împuternicire avocaţială aflată la dosarul cauzei şi pârâta, prin avocat ales, cu împuternicire avocaţială aflată la dosarul cauzei.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, conform art. 121 alin. 2 din...