Sentinta nr. RJ 4e84332d2/2024 din 18-apr-2024, Curtea de Apel Timisoara, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Aprilie 2024

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Minister, Inspectoratul General pentru Imigrari

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2024:010.######

#######

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA Operator 2928

SECŢIA DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. ###/59/_____________24

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din 18 aprilie 2024

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: #### ######

GREFIER: ########## #####

S-a luat în examinare acţiunea formulată de reclamanta SC ####### ########## ######### SRL în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul ####### Pentru Imigrări - Direcţia Migratie - Biroul Pentru Imigrări ##### - #######, având ca obiect – anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru reclamantă avocat #### ###### #####, iar pentru pârât se prezintă consilier juridic ###### ### ###.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care Curtea, verificându-şi competenţa, potrivit dispoziţiilor art.131Cod...