Sentinta nr. RJ 4e6427654/2023 din 02-mar-2023, Tribunalul Gorj, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 2 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2023:010.######

Cod operator #########

Dosar nr. ####/95/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 02 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######-####### ######

Asistent judiciar ###### ######

Asistent judiciar ##### ###### #########

Grefier ##### ######## ######

Pe rol se află judecarea cauzei litigii de muncă privind pe reclamantul ######## #####, în contradictoriu cu pârâta ## ### ###### ##, având ca obiect „drepturi băneşti contravaloarea sporului de 100% pentru orele suplimentare lucrate în perioada decembrie 2018-la zi, prev. de art.123 din Codul Muncii, sume actualizate cu rata inflaţiei şi dobânda legală".

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, pârâta fiind reprezentată de domnul avocat ###### #######, iar reclamantul de doamna avocat ####### ##### #####.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către...