Sentinta nr. RJ 4e3e33dd9/2023 din 31-mar-2023, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 31 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2023:184.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 31 ###### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####### #####

Asistent judiciar ####### ######## ##########

Asistent judiciar ####### ###########

Grefier ######## ###### ########

*******

Pe rol, judecarea cauzei "Litigii de muncă", având ca obiect "contestaţie decizie de concediere ne.13/02.09.2022", privind cererea formulată de contestatoarea ####### #######-##### în contradictoriu cu intimata ## ######## ######## ###.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat ###### #### pentru societatea intimată, lipsind contestatoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat #### pentru societatea intimată depune la dosarul cauzei certificat de furnizare informaţii eliberat de Oficiul N_______ al...