Sentinta nr. RJ 39e5g7e85/2022 din 03-feb-2022, Judecatoria Medias, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Executor judecătoresc, Executor judecătoresc

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDMDS:2022:001.######

Dosar nr. ####/257/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din 3 februarie 2022

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR : ####### ######### #####

GREFIER : ##### ######

Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiei la executare formulată de contestatorul ######## ##### în contradictoriu cu intimaţii B.E.J. ##### ###### ####### şi B.E.J. ###### ######## ######.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din 1 februarie 2022, când susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, pronunţarea fiind amânată pentru data de 3 februarie 2022.

J U D E C Ă T O R I A

Prin contestaţia la executare formulata la data de 26.08.2021, de contestatorul ######## #####, în contradictoriu cu intimaţii B.E.J. ##### ###### ####### şi B.E.J. ###### ######## ######,...