Sentinta nr. RJ 39e23866e/2022 din 27-ian-2022, Judecatoria Bucuresti Sectorul 5, divort (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 27 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDS5B:2022:001.######

Dosar nr. ####/175/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. ###

Şedinţapublică din data de 27.01.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE - ######### ##### #######

GREFIER – ######## ######## #######

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul #### ######### şi pe pârâta #### ######## ########, având ca obiect divorţ cu minori.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa retine cauza spre soluţionarea excepţiei perimării.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Aiud în data de 08.04.2019, sub nr. ####/175/2019, reclamatul #### ######### a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta #### ######## ########, ca prin...