Sentinta nr. RJ 39d963978/2023 din 04-mai-2023, Tribunalul Bucuresti, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Primarie/Primar, Societate comercială, Societate comercială

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR. #####/3/2022

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

Şedinţa publică din data de 04.05.2023

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ####### #########

ASISTENT JUDICIAR: ######## ######

ASISTENT JUDICIAR: ####### ####### ###

GREFIER: ######## ###### ########

Pe rol soluţionarea cererii formulate de reclamantul ######### ###### ####### în contradictoriu cu pârâta ######## ########## ## ####### ## ####### ######### S.A. şi intervenientul accesoriu MUNICIPIUL BUCUREŞTI, PRIN ###### #######, având ca obiect „contestaţie decizie de concediere".

Dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 20.04.2023, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi, 04.05.2023, când, deliberând, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei...