Sentinta nr. RJ 39d455g92/2023 din 11-apr-2023, Judecatoria Giurgiu, validare poprire (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 11 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Executor judecătoresc, Societate comercială vs Persoană fizică, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:JDGRG:2023:015.######

Operator de date cu caracter personal nr. 8756

Dosar nr. ####/236/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #######

GENERALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 11 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ##### ####

Grefier ###### #######

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent #### ####### ##### ŞI ###### ###### #########, creditor B ####### ########### ## SRL şi pe debitor ##### ######, terţ poprit ### #### ##### SRL, având ca obiect validare poprire.

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 30.03.2023, care face corp comun cu prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de azi, reţinând următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ####### la data de 16.01.2023 cu nr. de mai...