Sentinta nr. RJ 39d43e559/2023 din 05-apr-2023, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Casă de pensii

Cod ECLI

Dosar nr. ###/63/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ###

Şedinţapublică de la 05 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######## ###### ###########

Asistent judiciar #### ####### ######## #####

Asistent judiciar ####### #####

Grefier ######### ###### #######

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe contestator AYADI(F____ ########) ###### şi pe intimat ###### ####### PRIN ######, intimat #### JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatoarea prin avocat ####### ######## ####### , care depune delegaţie de substituire pentru avocat ####### ##### , lipsă fiind intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care;

Instanţa invocă exepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului ####-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale