Sentinta nr. RJ 397472872/2023 din 07-sept-2023, Tribunalul Iasi

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Septembrie 2023a.

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBIAS:2023:015.######

Dosar nr. ####/99/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA II CIVILĂ-C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 07 septembrie 2023

Completul compus din:

P_________: ####### ##### ####

Grefier ####### ###### ########

Pe rol se află pronunţarea soluţiei în cauza de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SINDFISC, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi ###### ##### ###, ###### ###### ######, ###### ######, ######## ####### şi pe pârâtul Oficiul Naţional Pentru Jocuri De #####, având ca obiect calcul drepturi salariale.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 31.05.2023, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, care face parte integrantă din prezenta,...