Sentinta nr. RJ 396e74e28/2024 din 04-ian-2024, Judecatoria Sibiu, Cerere in anulare (OUG 119/2007) (Litigii cu profesionistii)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Ianuarie 2024

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDSIB:2024:001.######

Dosar nr. ####/306/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #####

SECTIA CIVILA

SENTINŢA CIVILĂ NR. ##/2024

Şedinţapublică din data de 04 ######## 2024

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ######-##### #######-##### - judecător

JUDECĂTOR: ##### #####

Grefier: ######## ###-#####

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei în materia litigii cu profesionişti privind pe debitoarea ###### S.A. Ploieşti în contradictoriu cu creditoarea ####### S.A., având ca obiect Cerere în anulare (OUG 119/2007) la dosar #####/306/2022

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 20.11.2023, când părţile prezente au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de la acea dată şi când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în condiţiile art. 396 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, a amânat succesiv...