Sentinta nr. RJ 394d6933g/2022 din 04-apr-2022, Tribunalul Gorj, litigiu privind functionarii publici statutari (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Aprilie 2022

TEXT SPETĂ

Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sindicat vs Administratia Nationala a Penitenciarelor

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2022:067.######

Cod operator #########

Dosar nr. ####/95/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINŢA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ##### #######

Grefier ####### #####

Pe rol fiind cauza de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul Sindicatul N_______ al Poliţiştilor de Penitenciare-Filiala Penitenciar Tg-###, în numele şi pentru membrul de sindicat ###### ##### ######, în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Tg-###, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici statutari.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul pricinii, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, faptul...