Sentinta nr. RJ 394d4g848/2022 din 08-feb-2022, Judecatoria Ramnicu Valcea, validare poprire (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 8 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Persoană fizică

Dosar nr. #####/288/2021

Cod ECLI ECLI:RO:JDRMV:2022:001.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA - SECŢIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din 08 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE #### ######

Grefier ####### #######

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civil privind pe petentul ############# #### ###### - EXECUTOR JUDECĂTPRESC, cu sediul în P______, Eroilor, nr. 9, ####### ##### ## ############## ## ########## ######## ####### ## ########## ## ########, Bârseşti, judeţul V_____ şi terţul poprit ## ##### ######### SRL cu sediul în Mihăeşti, Bârseşti, #### ###### ### ###, ####### ######, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică în ordinea de pe listă, au lipsit părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul se află la primul termen de judecată şi are ca obiect...