Sentinta nr. RJ 3948622d6/2022 din 03-mai-2022, Tribunalul Caras Severin, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Mai 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică vs Spital

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI

ECLI:RO:TBCRV:2022:012.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #####-#######

R E Ş I Ţ A

SECŢIA I CIVILĂ

COMPLET SPECIALIZAT-CONFLICTE DE MUNCĂ

ŞI DE ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR. ###/115/2022 Cod operator 2896

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 03.05.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ####### #######

ASISTENT JUDICIAR: #### ###### #######

ASISTENT JUDICIAR: ###### #####

GREFIER: ###### ####### ######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamanta ######### #######-#######, în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru reclamantă, avocat ###### #### ######## şi pentru pârât, consilier juridic ###### ########.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că la data de 29.04.2022...