Sentinta nr. RJ 23e386g22/2023 din 25-apr-2023, Judecatoria Agnita, inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 25 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDAGN:2023:001.######

Dosar nr. ###/174/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

SECTIA GENERALA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 25 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ######### #####

Grefier ###### ######## ######

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta COMUNA IACOBENI PRIN ###### şi pe intimata ###### ###### ####### având ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii, proces-verbal ########## ### ####### din datade21.05.2019 întocmit de Postul de Poliţie Bruiu.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor din proces.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Instanţa în temeiul art. 131Cod procedură civilă, verifică din oficiu competenţa şi constată că este competentă să soluţioneze prezenta cauză din punct de vedere general, material şi teritorial în temeiul art. 94 pct. 3 Cod procedură civilă şi art. 9alin. 3 din...