Sentinta nr. RJ 23876d936/2022 din 22-dec-2022, Judecatoria Urziceni, alte cereri (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 22 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDURZ:2022:001.######

DOSAR NR.####/330/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA URZICENI

JUDEŢUL ########

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

Şedinţa publică din data de 22.12.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ####### ######## ########

GREFIER: ####### #####

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul ##### #######, CNP # ###########19, cu domiciliul procesual ales în #### #########, ##### Fizicienilor nr. 11, ### ##, ### #, ### ##, sector 3, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 3, cu sediul în #### ########, #### ####### ### ##, ### ###, parter şi cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în #### #########, ##### ###### #### nr. 109-111, ### #, ### #, ### ####, sector 4, având ca obiect obligaţia de a face – disjuns din dosar nr. ####/330/2022.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 08.12.2022 şi au fost consemnate în încheierea din acea...