Sentinta nr. RJ 2358e8728/2022 din 15-mar-2022, Tribunalul Mehedinti, obligatie de a face (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 15 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:2022:001.######

Dosar nr. ####/30/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #########

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 15 Martie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #######

Asistent judiciar #### ######## ########

Asistent judiciar ####### ##########

Grefier ######## #####

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamanta ####### ###### ####### şi pe pârâtele ###### ####### ##### SRL şi ######## ####### ########## ####### SRL, având ca obiect obligaţie de a face privind plata concediului de odihnă şi plata despăgubirilor apreciate la valoarea de 400.000 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefiera de şedinţă, se ia act că dezbaterile au fost consemnate în încheierea din data de 01.03.2022, când s-a amânat pronunţarea asupra...