Sentinta nr. RJ 2358de58d/2022 din 24-feb-2022, Curtea de Apel Timisoara, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 24 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs ANAF, ANAF, ANAF

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2022:010.######

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL ######### OPERATOR -2928

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. ####/59/2020

SENTINŢA CIVILĂ NR. ##

Şedinţa publică din 24 februarie 2022

PREŞEDINTE: #### ######

GREFIER: ########## #####

S-a luat în examinare, acţiunea formulată de reclamanta Drivers-A-#### S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii AGENTIA N________ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR şi DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ###### şi AJFP #####, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal şi suspendarea executării deciziei de impunere.

Dezbaterea în fond a cauzei şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 26.01.2022, care face parte integrată din prezenta hotărâre iar pronunţarea cauzei s-a amânat pentru 10 februarie 2022, respectiv pentru astăzi, când,

C U R T E A,

Deliberând asupra acţiunii de faţă, constată...