Sentinta nr. RJ 23429g6eg/2022 din 18-ian-2022, Judecatoria Slobozia, validare poprire (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Executor judecătoresc vs Societate comercială, Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDSLO:2022:001.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SLOBOZIA

JUDEŢUL ########

Slobozia, b-dul Cosminului nr.12, ####### ################## ## #### ## ######## ######## ############### ######## ####### #### ## ######## ######## ######### ##. ####/312/2020

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SLOBOZIA - JUDEŢUL ########

SECŢIA CIVIL-PENAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. ##

Şedinţa publică din data de 18.01.2022

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE – ######### #####-#######

GREFIER – ###### #######

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ##### ########, creditorul #### ##### în contradictoriu cu debitoarea ####### ####### ########### SRL prin lichidator judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL şi terţul poprit ##### ######## ####### SRL, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal...