Sentinta nr. 8371/2020 din 11-nov-2020, Judecatoria Bucuresti Sectorul 1, pretentii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 11 Noiembrie 2020

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

document finalizat

Cod ECLI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI

SECŢIA A-II-A CIVILĂ

Sentinţa Civilă Nr. 8371/2020

Şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE A______ S________

Grefier M_____ M____

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant C_______ M_____, chemat în garanţie C___ de A________ de S_______ M___________ B________ şi pe pârât __________________ , având ca obiect pretenţii 9533 LEI .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta personal, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de şedinţă, după care,

Instanţa invocă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 1, faţă de obiectul pretenţiilor, şi acordă cuvântul asupra excepţiei invocate.

Reclamanta , faţă de excepţia invocată, lasă la aprecierea instanţei.

Instanţa reţine cauza în pronunţare asupra excepţiei...