Sentinta nr. 591/2020 din 07-aug-2020, Tribunalul Tulcea, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 August 2020

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs ANAF

Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2020:001.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Operator de date cu caracter personal nr. 4228

SENTINŢA CIVILĂ NR. 591

Şedinţa publică de la 07 august 2020

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: I______ S_____

GREFIER: A______ S___

Pe rol judecarea cauzei în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta P___ L______, cu domiciliul în Tulcea, ____________________, ______________, _____________, jud. Tulcea, în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. – D.G.R.F.P. G_____ – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA, cu sediul în Tulcea, _____________________ bis, jud. Tulcea, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică din data de 03.07.2020, susţinerile părţii prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALU L

Prin acţiunea înregistrată pe rolul...