Sentinta nr. 486/2021 din 15-oct-2021, Tribunalul Satu Mare, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 15 Octombrie 2021

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBSTM:2021:010.______

Cod operator: _____

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SATU M___

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ____________

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 486/LMA

Şedinţa publică din data de 15 Octombrie 2021

Instanţa constituită din:

Preşedinte T____ T____

Asistent judiciar V_______ M__

Asistent judiciar R_____ G_______ B__

Grefier M______ O___

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe contestatorul B___ B_____ B___, cu dom. în Satu M___, _________________________-29, _______________ M___, în contradictoriu cu intimatul, ______________ - Hypermarket 91 Satu M___, cu sediul social în Bacău, _______________________. 8, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că, dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din 09.09.2021, concluziile pârâtului prin reprezentant convenţional fiind consemnate în încheierea şedinţei din acea zi, pronunţarea...