Incheiere nr. RJ eedgg2276/2022 din 24-mai-2022, Judecatoria Arad, obligatie de a face (Civil)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 24 Mai 2022

TEXT SPETĂ

ECLI:RO:JDARD:2022:001.######

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA #### Operator 3208

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR NR. ####/55/2021

Sentinţa civilă nr. ####

Şedinţa publică din data de 24.05.2022

Preşedinte: ###### ####### ######

Grefier: ###### ######## #######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamanţii ##### ##### şi ##### ####### în contradictoriu cu pârâţii ###### ###### ######, ####### ######, ###### ###### ########, ####### ###### ######, Konrad #####, Konrad #####, ### ###### ###### #######, ###### Tatina ##### ########, ######## ##### ###### având ca obiect obligaţie de a face, precum cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi reconvenţionali ###### ###### ########, Konrad #####, Konrad #####, ####### ###### ######, ####### ###### ######, ### ###### ###### #######, ###### Tatina ##### ######## în contradictoriu cu reclamanţii pârâţi reconvenţionali ##### ##### şi ##### #######, având ca obiect obligaţia de a face şi acţiune în revendicare.

La apelul nominal se prezintă...