Incheiere nr. RJ ee34552d8/2023 din 12-apr-2023, Judecatoria Ludus, suspendare provizorie (Civil)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 12 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Societate comercială vs Societate comercială

document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUD:2023:001.######

Dosar nr. ####/251/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #####

_CIVIL_CC_

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. ###/2023

Şedinţa ####### din data de 12 aprilie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: #### ###### #####

GREFIER: ####### ######

Pe rol, fiind judecarea cererii de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorii ####### ###### şi ####### ###, reprezentaţi convenţional prin avocat ##### ##### ##### în contradictoriu cu intimata Societatea ## ############## ### ###### S.A.

Fără citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 719 alineat 7 Cod procedură civilă.

La apelul n ominal făcut în şedinţa păublică, a răspuns, pentru contestatorii lipsă, domnul avocat ####### ######, lipsă fiind părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constatându-se că s-au depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: dovada achitării taxei de timbru în sumă de 50 lei,...