Incheiere nr. RJ de3ed6e94/2023 din 26-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 26 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

DOSAR NR. ###/3/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Î N C H E I E R E

ŞEDINŢA ####### DE LA 13.04.2023

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE : ##### ########

ASISTENT JUDICIAR : ######## #########

ASISTENT JUDICIAR : #### ###### ########

GREFIER : ####### ######### ########

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul SINDICATUL ##### DIN STB în numele membrului de sindicat ####### ######## ########## în contradictoriu cu pârâta ########## ## ######### ######### ### S.A.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns pârâta, prin consilier juridic, în baza delegaţiei depuse la dosar în şedinţă, lipsă fiind reclamanta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că pricina are ca obiect anulare act, precum şi...