Incheiere nr. 391/2022 din 25-ian-2022, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 25 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Dosar nr. ___________ (Număr în format vechi _________)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 10.01.2022

Curtea constituită din:

Preşedinte: Judecător V_______ C____ F____

Judecător: N______ C_________ C_______

Grefier: C_______ C_______

Pe rol, soluţionarea cererii de apel formulate de apelanta-pârâtă A_______ A________ A__________ A________ A_, împotriva sentinţei civile nr. 2077/18.06.2021, pronunţate de Tribunalul I____ – Secţia Civilă, în dosarul nr. ___________, în contradictoriu cu intimatul-reclamant B______ B_______ B_____, în cauza având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul-reclamant, prin avocat, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsind apelanta-pârâtă.

Procedura de citare a părţilor a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,...