Hotarare nr. 131/2023 din 22-mar-2023, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Bucuresti

Hotarari judecătoresti

Hotarare din 22 Martie 2023

TEXT SPETĂ

HOTĂRÂREA nr. 132 din 22.03.2023

Dosar nr: 713/2022

Petiţia nr: 6881/03.10.2022 Petent:

Reclamat: Societatea Rompetrol Downstream SRL

Obiect: petentul reclamă faptul că societatea reclamată întreprinde demersuri abuzive care îi îngrădesc libertatea religioasă.

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentei

Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţilor reclamate

2. Societatea Rompetrol Downstream SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Northern Tower, et.2

II. Procedura de citare a părţilor

3. În temeiul art. 20, alin. 4 din OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a îndeplinit procedura de citare a părţilor.

4. Prin adresa nr. 6881/24.10.2022 a fost citat petentul iar prin adresa nr. 7562/24.10.2022 a fost citată partea reclamată, părţile fiind invitate pentru şedinţa de...