Decizie nr. RJ g8d3d9268/2022 din 18-feb-2022, Tribunalul Constanta, succesiune (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 18 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică vs

ECLI:RO:TBCTA:2022:002.######

Dosar nr.#####/212/2017

TRIBUNALUL CONSTANŢA

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.###

Şedinţa publică din data de 18.02.2022

PREŞEDINTE – ####### ######## ##########

JUDECǍTOR– ######## #########

GREFIER - ###### ##########

S-a luat în examinare apelul civil formulat de apelanţii reclamanţi ### #####, cu domiciliul în #### ####### ########, #### ##### ### ##, judeţul Constanţa şi ###### ##########-#########, cu domiciliul în #### ####### ########, #### ####### ### ##, ####### #########, şi apelul formulat de apelanta pârâtă ######## ########, cu domiciliul în Constanţa, ###### ######## ### #, ### ##, ### #, ### ##, judeţul Constanţa şi cu domiciliul procesual ales în com. ####### ########, #### ########## ### ##, ####### #########, împotriva sentinţei civile nr.####/01.09.2021 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.#####/212/2017.

Obiectul cauzei : succesiune/ieşie din indiviziune..

Dezbaterile asupra...