Decizie nr. RJ g89e7d345/2022 din 29-mar-2022, Curtea de Apel Cluj, reconstituire vechime (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 29 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2022:066.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CLUJ

SECŢIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ####/117/2021

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2022

Şedinţa publică din data de 29 martie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : #####-##### ####

JUDECĂTOR : ###### ##########

GREFIER : #####-###### ######

S-a luat în examinare apelul declarat de reclamantul ###### ##### împotriva sentinţei civile nr. #### din 25 octombrie 2021, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. ####/117/2021, privind şi pe intimata pârâtă SC ####### ## ######### SA, având ca obiect reconstituire vechime.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul apelantului reclamant ###### #####, avocat Ciceo ####, cu împuternicire avocaţială la dosar, şi martorul ###### ######, lipsă fiind reprezentantul intimatei pârâte şi...