Decizie nr. RJ g8975d965/2022 din 21-mar-2022, Curtea de Apel Cluj, asigurari sociale (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii, Instituție de stat, Casă de pensii, Minister, Societate comercială, Societate comercială, Societate comercială, Casă de pensii

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2022:066.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CLUJ

SECŢIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ###/112/2020

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2022

Şedinţa publică din data de 21 martie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: #####-####### #########

JUDECĂTOR: ######-######### #####

GREFIER: ####### #######

S-a luat în examinare apelul declarat de reclamantul ########## ####### ###### împotriva sentinţei civile nr. ###/F din 09.06.2021, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. ###/112/2020, în contradictoriu cu intimaţii pârâţii UM _____ MAPN BISTRIŢA, UM _____ MAPN BUCUREŞTI, CASA SECTORIALĂ DE PENSII MAPN, UM _____ MAPN BUCUREŞTI - DIRECŢIA MEDICALĂ A MAPN, MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI...