Decizie nr. RJ g89282d52/2022 din 19-apr-2022, Curtea de Apel Cluj, actiune in constatare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 19 Aprilie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2022:066.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CLUJ

SECŢIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ####/100/2021

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2022

Şedinţa publică din data de 19 aprilie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : #####-##### ####

JUDECĂTOR : ###### ##########

GREFIER : #####-###### ######

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, apelul declarat de reclamantul ######### #### ######## împotriva sentinţei civile nr. #### din 18 noiembrie 2021, pronunţată de Tribunalul ######### în dosarul nr. ####/100/2021, privind şi pe intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII #########, având ca obiect acţiune in constatare.

Mersul dezbaterilor, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 29 martie 2022, când s-a dispus amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 12 aprilie...