Decizie nr. RJ g892657e9/2022 din 21-apr-2022, Curtea de Apel Iasi, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Aprilie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Societate comercială vs

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2022:039.######

Dosar nr. ####/89/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL IAŞI

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia Civilă Nr. ###/2022

Şedinţa publică din data de 21 aprilie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####### ##### ######

Judecător ####-######## ####

Grefier ####### #####

Pe rol se află pronunţarea asupra apelurilor declarate de reclamantul #### ####### şi de pârâta S.C. ######## S.A. ###### împotriva sentinţei civile nr. ######### din 18.11.2021 pronunţată de Tribunalul ###### în dosarul nr. ####/89/2020, având ca obiect drepturi băneşti.

Dezbaterile asupra apelurilor au avut loc în şedinţa publică din data de 24.03.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când din lipsă de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 07.04.2022 şi apoi, din acelaşi motiv, a amânat pronunţarea pentru astăzi,...