Decizie nr. RJ g889g83gd/2022 din 21-iun-2022, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Iunie 2022

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ####/2022

Şedinţa publică de la 21 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ####

Asistent judiciar ##### ######## ####

Asistent judiciar ####### ###########

Grefier ######### ######## #####

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor consemnate în încheierea de şedinţă din 07.06.2022, care formează corp comun cu prezenta sentinţă privind pe contestatorul #### ####### ####### şi pe pârât S.C. INTERBRANDS MARKETING&############ S.R.L., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă ;

La data de 27.09.2021, reclamantul #### ####### #######, a formulat cerere de chemare in judecată a pârâtei ## ########### MARKETING&############ SRL Bucureşti, solicitând anularea deciziei ####/26.08.2021 emisă de către angajator de desfacere pentru motive disciplinare a contractului individual de muncă nr. _____ încheiat la...